Words matter

We drukken ons uit in taal, in woorden. Weten wat we bedoelen wanneer we iets zeggen, zorgt ervoor dat we elkaar ook verstaan..
Binnen One Of Us bedoelen we met deze woorden het volgende.

Inoudstafel

AANDACHTSDISCRIMINATIE

Wanneer werkgevers als ze een zwart klinkende naam onder een cv zien staan, gewoon niet verder lezen. Bron: Marianne Bertrand in DS van 8 augustus 2020

ETNICITEIT

Etniciteit is (net zoals gender) een maatschappelijke constructie die niet te herleiden valt tot louter verschillen in huidskleur, afkomst of cultuur. Etniciteit geeft betekenis aan de verschillen tussen mensen op grond van afkomst, uiterlijk, geschiedenis, cultuur, taal en religie. Het is de sociale constructie van de ‘ander’ via opvoeding, beeldvorming, media, onderwijs etc. Etniciteit is dynamische en fluctueert naargelang de historische periode en maatschappelijke context. Net als bij gender staat deze constructie in het teken van machtsverhoudingen en regelt ze de toegang tot maatschappelijke hulpbronnen en posities. De voorstelling van ‘de ander’ als bijvoorbeeld onbeschaafd of onderontwikkeld maakt dat die gemakkelijker op een zijspoor kan worden gezet. Bron: Ella vzw

GENDER

Gender is een maatschappelijk ordeningsprincipe dat betekenis geeft aan de biologische sekseverschillen. Via opvoeding, onderwijs, media ed. construeert gender beelden van mannelijkheid en vrouwelijkheid en regelt het de toegang tot verschillend rollen, identiteiten, status en materiële hulpbronnen. Op die manier vormt gender geslachtsverschillen om tot maatschappelijke ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Bron: Ella vzw3

GESLACHT

Biologisch sekseverschil

GESLACHTSDISCRIMINATIE

Bij geslachtsdiscriminatie wordt verschil gemaakt in de behandeling tussen personen aan de hand van hun geslacht.

GLAZEN PLAFOND & STICKY FLOORS

Fenomeen dat vrouwen minder snel carrière maken (doorstromen) dan mannen. Het glazen plafond stelt de meestal onzichtbare, discriminerende belemmeringen voor die vrouwen ondervinden in hun carrière. Sticky floor is een term voor hetzelfde verschijnsel, maar eerder onderaan de hiërarchische ladder.

HORIZONTALE SEGREGATIE

Ongelijke verdeling van mannen en vrouwen over verschillende sectoren. Vrouwen zijn vaker vertegenwoordigd in slechtbetaalde sectoren en beroepen.

Bron: Baerts, A., Deschacht, N., Guerry, M. (2009)

INCLUSIEF

Met insluiting van of rekening houdend met.

Bron: Ella vzw

INTERSECTIONALITEIT

Of kruispuntdenken. Dit is een benadering die de samenloop van discriminatiegronden en de dynamiek die daaruit vloeit zichtbaar maakt. De uitsluitingservaringen van bijvoorbeeld etnische minderheidsvrouwen zijn meer dan de optelsm van etniciteit plus seksediscriminatie.

Bron: Ella vzw

KINDSTRAF (‘CHILD PENALTY’)

Tot ze moeder worden, houden vrouwen gelijke tred met mannen. Vervolgens gaan de loon-curves uit mekaar. Dat fenomeen is wijdverspreid in de hele ontwikkelde wereld.

Bron: Marianne Bertrand in DS van 8 augustus 2020

KLEURENBLIND

Kleurenblind is een formulering die duidt op een (on)bewuste houding waarbij huidskleur/etniciteit en de (machts-)verschillen die hieruit voortkomen worden genegeerd, niet worden gezien, niet van toepassing worden geacht.

Bron: Ella vzw

LOONKLOOF

De loonkloof tussen en mannen en vrouwen wordt gemeten als het verschil tussen het gemiddelde mannenloon en het gemiddelde vrouwenloon, vaak uitgedrukt in percentage van het gemiddelde mannenloon.

Bron: Baerts, A., Deschacht, N., Guerry, M. (2009)

MAATSCHAPPELIJKE BETEKENISGEVERS

Maatschappelijke indelingen, zoals etniciteit, klasse, leeftijd, seksuele oriëntatie,… Maatschappelijke betekenisgevers versterken elkaars impact. Zo maken we meer of minder kans op werk bijvoorbeeld wanneer we een bepaalde leeftijd hebben. De uitsluitingservaringen van etnische minderheidsvrouwen bijvoorbeeld zijn méér dan de optelsom van etniciteit plus seksediscriminatie. Ook onze seksuele oriëntatie en de ‘outing’ hiervan kan onze kansen vergroten of verkleinen om onze weg te vinden in deze samenleving. 

Bron: Ella vzw

PRIVILEGE

Een bevoorrechte positie van een persoon of groep.

Bron: Ella vzw

RASSENDISCRIMINATIE

Of racisme. Hierbij wordt verschil gemaakt in de behandeling tussen personen van verschillende huidskleur. Een groep of individu wordt om raciale redenen als minderwaardig behandeld of onderworpen aan vernederende/stigmatiserende uitspraken en beeldvorming.

Bron: Ella vzw

VERORGEN ARBEIDSMARKT

Naast de zichtbare arbeidsmarkt, bestaat er ook een verborgen arbeidsmarkt. Dit slaat op alle vacatures (en dat zijn er meer dan de helft!) die niet worden gepubliceerd. Zij blijven dus ‘verborgen’ voor wie er niet via via van op de hoogte geraakt.

Bron: VDAB

VERTICALE SEGREGATIE

De ongelijke verdeling van mannen en vrouwen over de verschillende hiërarchische niveaus. Hoe hoger in de hiërarchie, hoe minder vrouwen er aanwezig zijn.

Bron: Baerts, A., Deschacht, N., Guerry, M. (2009)

VROUW

Eenieder die zich identificeert als vrouw

ZELFEFFECTIVITEIT

Zelfeffectiviteit verwijst naar de reeks overtuigingen die we hebben over ons vermogen om een ​​bepaalde taak te voltooien. Volgens psycholoog Albert Bandura, de eerste voorstander van het concept, is zelfeffectiviteit het product van ervaringen uit het verleden, observatie, overtuiging en emotie. Zelfeffectiviteit is gekoppeld aan academische prestaties en het vermogen om fobieën te overwinnen.

Bronnen: Bandura, Albert. “Zelfeffectiviteit: naar een verenigende theorie van gedragsverandering.” Psychological Review 84.2 (1977): 191-215 ; Shapiro, David E. “Je houding versterken.” Psychology Today (1997, 1 mei) ; Taylor, Shelley E.Gezondheidspsychologie. 8 ste editie. McGraw-Hill, 2012 ; Van Dinther, Mart, Filip Dochy en Mien Segers. “Factoren die van invloed zijn op de zelfredzaamheid van studenten in het hoger onderwijs.” Educational Research Review 6.2 (2011): 95-108.

BRONNENLIJST

Baerts, A.; Deschacht, N.& Guerry, M. (2009). De Loonkloof en het Glazen Plafond in België. Working Paper MOSI/38

Ella vzw. (2014) Intersectioneel denken. Geraadpleegd op: www.ellavzw.be

Bertrand, M. (augustus, 2020). “Als vrouwen meer carrière willen maken, moeten vooral hun mannen veranderen.” De Standaard

Je maandelijkse inspiratie

Maandelijks een dosis goesting en inspiratie in je inbox?

Deze wesite maakt gebruik van cookies om je een beste ervaring te geven